برگشت

PixieFarnaz

هدیه سابسکریپشن tier-1

یکی از پلن های هدیه را انتخاب کنید، هدیه به صورت اتفاقی از بین یوزر های کامیونیتی توسط توییچ اهدا خواهدشد.

۱ گیفت ساب

۲۳,۹۰۰ تومان

۵ گیفت ساب

۱۱۹,۵۰۰ تومان

۱۰ گیفت ساب

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۲۰ گیفت ساب

۴۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰ گیفت ساب

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گیفت ساب

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان